Dla Pacjentów

w_d472619f

UWAGA!


W związku z zamknięciem Poradni przy ul. Mokotowskiej i zmianą grafiku pracy lekarza od połowy lutego 2017 roku, jego Pacjentów z Instytutu Psychosomatycznego zapraszamy z kserokopią dokumentacji również do:


Przychodnia lekarzy specjalistów BARIAMED Sp. z o.o. (ok. DH SMYK)

 

zapisy-od 15 lutego 2017

 

(wyłącznie wizyty prywatne).


Aleje Jerozolimskie 11/19 00-508 Warszawa


Rejestracja: tel. +48 22 455 51 85; tel. kom. +48 604 277 633


Parking płatny podziemny przy ul. Brackiej 9, Dom Handlowy "Vitkac"


___________________________________________________________

 

INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY Sp. z o. o. (do ok. połowy kwietnia 2017 r.)


NZOZ „Centrum Medyczne IPS”
ul. Mokotowska 3 lok. 6, 00-640 Warszawa (metro Politechnika)


Tel. do Rejestracji stacj.: +48 22 646 11 76 , 22 845 57 84 , 22 646 29 18; tel. kom. (sms): 668 045 682

 

-------------------------------------------------------------------

 

Doświadczenia zawodowe

logo-1

 

Kwalifikacje, doświadczenia:

 

Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA-L4), jak również udziela porad terapeutycznych i kontrolnych z zakresu psychiatrii przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

 

Ma doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sądowy z zakresu psychiatrii, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, nabycia/utraty uprawnień do świadczeń rentowych, kontrolował prawidłowość wystawiania druków L-4 przez innych lekarzy-psychiatrów, jako współorzekający w sprawach wydawania/przedłużenia zezwoleń na posiadanie broni.

 

Mimo zdobycia tytułów specjalisty w dziedzinach psychiatrii i seksuologii, nadal nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, których jest członkiem.

 

Jarosław Lenartowicz ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, lękowymi oraz uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Warszawie, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Wojewódzkich Szpitalach dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, Poradniach Odwykowych, Oddziałach Sądowych, Dziennych i Całodobowych początkowo pod merytorycznym nadzorem znanych Profesorów Psychiatrii, Seksuologii i doświadczonych specjalistów w tych dziedzinach, a później już sam, jako specjalista.

 

Ma również doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, z Pacjentami w warunkach pozbawienia wolności - Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.

 

Prowadził szkolenia z zakresu psychiatrii dla lekarzy i średniego personelu medycznego oraz wykłady dla lekarzy specjalizujących się w seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia podyplomowego w Warszawie.
 

 


Zainteresowania zawodowe

417235_7778

 

 

Zawodowo interesuje się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, otępiennych, zaburzeń lękowych i snu; szeroko pojętym opiniowaniem psychiatrycznym - zarówno na potrzeby Organów Wymiaru Sprawiedliwości jak i orzecznictwem rentowym oraz psychofarmakologią.

Wykształcenie

med_1113145235-155

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zakład Seksuologii, Psychosomatyki i Psychoterapii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego. Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia.  Seksuologia – specjalizacja lekarska II stopnia

 

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski II. Katedra i Klinika Psychiatrii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Nr 4.  Psychiatria – specjalizacja lekarska II stopnia

 

 

Uniwersytet (d. Akademia) Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski I.  Lekarz

 

Uprawnienia

227929613

 

- wypisywanie recept na leki (w tym refundowane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych NFZ potwierdzone w systemie e-WUŚ


- wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)


- wystawianie zaświadczeń lekarskich (posiadanie broni, zdolność do pracy w szczególnym charakterze)


- wystawianie wniosków do ZUS (rentowych), oraz wniosków wymaganych przy orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności itd.

 

 

Organizacje

aPICT1934

 

 

- Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 

- Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

 

- Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

 

- Polskie Towarzystwo Neuropsychiatryczne