Cennik

med_1112195664-121

Porady / konsultacje specjalistyczne psychiatryczne oraz seksuologiczne; wizyty domowe:

  • Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna - terapeutyczna, kontrolna (wywiad, badanie stanu psychicznego lub seksuologicznego, korekta leczenia, wystawianie recept, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.) 30 min., 160 PLN
  • Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna rodzinna ( > niż 1 osoba) - para, rodzina (terapia, wywiad od członków rodziny lub partnera, plan leczenia, wystawianie recept, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.) 60 min., 200 PLN
  • Opracowanie (w oparciu o wywiad, badanie i analizę dokumentacji), wystawienie i wydanie: wniosku rentowego N-9, zaświadczenia o stanie zdrowia dla instytucji orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładu ubezpieczeniowego, zakładu pracy, władz uczelni, skierowań do DPS, ZOL itd. 100 PLN
  • Wizyta domowa (w zależności od lokalizacji, dnia tygodnia i pory dnia) 45 min., 250-450 PLN


* możliwość porad również w języku rosyjskim
* Cena porady lub konsultacji zawiera:
► zebranie wywiadu rodzinnego i chorobowego
► badanie przedmiotowe lekarskie stanu psychicznego lub seksuologicznego
► zlecenie / omówienie i analiza badań dodatkowych (laboratoryjnych, testowych, innych specjalistycznych)
► ustalenie i uzgodnienie z pacjentem planu leczenia i ew. dalszej diagnostyki
► wystawienie recept, w tym refundowanych na niezbędne leki
► w razie stwierdzenia konieczności - wystawienie zwolnienia lekarskiego ZUS-ZLA