385565893

Doświadczenie i referencje:

Instytut Psychosomatyczny w Warszawie. Centrum Medyczne IPS

Stanowisko: lekarz specjalista psychiatra. Obowiązki: Kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń psychotycznych, afektywnych, reaktywnych i lękowych. Leczenie zespołów abstynencyjnych poalkoholowych oraz po środkach psychoaktywnych, badania w celach orzeczniczych, wizyty domowe.

Zaklad Seksuologii Psychiatrii i Psychoterapii. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Prof. Witolda Orlowskiego Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego

Stanowisko: lekarz specjalista psychiatra, lekarz stażysta. Obowiązki: Realizowanie programu specjalizacji lekarskiej z zakresu seksuologii. Konsultacje psychiatryczne dla pacjentów seksuologicznych.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

(od 2002-01) Stanowisko: właściciel, lekarz specjalista psychiatra. Obowiązki: Kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń psychotycznych, afektywnych, reaktywnych i lękowych. Leczenie zespołów abstynencyjnych poalkoholowych oraz po środkach psychoaktywnych, badania w celach orzeczniczych (zdolność do pracy, posiadanie broni), wizyty domowe. Współpraca z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Porady specjalistyczne psychiatryczne prywatne.

Gorzowska Lecznica Specjalistyczna

(od 2010-03 do 2010-07) Stanowisko:lekarz specjalista psychiatra. Obowiązki: Diagnostyka i terapia zaburzeń psychotycznych, afektywnych, reaktywnych i lękowych; zaburzeń snu i psychosomatycznych. Leczenie zespołów abstynencyjnych poalkoholowych, badania w celach orzeczniczych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Wydział Orzecznictwa Lekarskiego

(od 2010-02 do 2010-07) Stanowisko: specjalista - konsultant. Obowiązki: badanie ubezpieczonych oraz wydawanie opinii specjalistycznych w sprawach czasowej bądź trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, uprawnień do zasiłków chorobowych, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA)

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

(od 2010-01 do 2010-06) Stanowisko: biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Obowiązki: Wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych, cywilnych po badaniach jednorazowych oraz po obserwacjach sądowo-psychiatrycznych na zlecenie Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp oraz Sądów i Prokuratur podległych.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

(od 2010-01 do 2010-07) Stanowisko: lekarz specjalista psychiatra
Obowiązki: Diagnostyka i leczenie pacjentów w ramach wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia. Wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych, cywilnych po badaniach jednorazowych, po obserwacjach sądowo-psychiatrycznych oraz w sprawach hospitalizacji psychiatrycznych bez zgody pacjenta. Dyżury lekarskie w Oddziałach i Izbie Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego. Konsultacje dla pacjentów oddziałów somatycznych.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski

(od 2008-04 do 2010-01) Stanowisko: lekarz specjalista psychiatra. Obowiązki: Diagnostyka i leczenie pacjentów Oddziału Psychiatrycznego oraz pacjentów w ramach wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia. Wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych, cywilnych po badaniach jednorazowych, po obserwacjach sądowo-psychiatrycznych oraz w sprawach hospitalizacji psychiatrycznych bez zgody pacjenta. Dyżury lekarskie w Oddziałach i Izbie Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego. Konsultacje dla pacjentów oddziałów somatycznych. Udzielanie konsultacji psychiatrycznych, diagnostyka i leczenie pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego dla Chorych Psychicznie

NZOZ "Medison" w Koszalinie. Oddział Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa

(od 2007-11 do 2008-03) Stanowisko: lekarz. Obowiązki: Diagnostyka i leczenie pacjentów Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Odwykowej. Dyżury lekarskie w Oddziałach i Izbie Przyjęć.

ZOZ Aresztu Śledczego w Szczecinku

(od 2005-12 do 2007-02) Stanowisko: konsultant psychiatra. Obowiązki: Konsultacje psychiatryczne, diagnostyka i terapia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i osobowości w warunkach pozbawienia wolności.

ZOZ Zakładu Karnego w Czarnem. Oddział Specjalny "S" - Dla Skazanych z Zaburzeniami Osobowości

(od 2005-11 do 2007-04) Stanowisko: konsultant psychiatra. Obowiązki: Konsultacje psychiatryczne, diagnostyka i terapia osób w warunkach pozbawienia wolności, pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i osobowości. Dyżury psychiatryczne i ogólnolekarskie w Zakładzie Karnym (Oddział "S", Ambulatorium, Oddział Internistyczny, Oddział dla Przewlekle Chorych).

Ośrodek Terapii Uzależnień, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny dla Chorych Psychicznie NZOZ "Patronka"

(od 2005-02 do 2006-10) Stanowisko: lekarz konsultant ds psychiatrii. Obowiązki: Udzielanie konsultacji psychiatrycznych, diagnostyka i leczenie pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnień i Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego dla Chorych Psychicznie

NZOZ "Salus" w Szczecinku. Oddział Psychiatryczny. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Leczenia Nerwic i Uzależnień

(od 2005-02 do 2007-03) Stanowisko: lekarz. Obowiązki: Diagnostyka i leczenie pacjentów Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego. Dyżury lekarskie w Oddziale i Izbie Przyjęć. Konsultacje psychiatryczne pacjentów oddziału wewnętrznego, chirurgicznego, ginekologicznego i ortopedyczno-urazowego.

SP Szpital Wojewódzki dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego. Oddziały Psychiatryczne

(od 2003-06 do 2005-02) Stanowisko: lekarz. Oddziały: Psychosomatyczny, Psychogeriatryczny, Terapii Uzależnień, Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Rehabilitacji Psychiatrycznej, Neurologii, Leczenia Odwykowego dla Dzieci i Młodzieży, Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych, Psychiatryczny Dziennego Pobytu, Izba Przyjęć Psychiatryczna.

Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(od 2002-02 do 2002-06) Stanowisko: lekarz rezydent. Obowiązki: Diagnostyka i terapia pacjentów Kliniki Psychiatrii, rozpoczęcie specjalizacji z psychiatrii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Poznaniu im. H. Święcickiego

(od 1999-10 do 2001-03) Stanowisko: lekarz stażysta

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroentorologicznej i Endokrynologicznej SPSK-2 - staż z chirurgii oraz ortopedii i traumatologii
Klinika Chorób wewnętrznych i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPSK-2 - staż z chorób wewnętrznych
Klinika Ginekologii i Perinatologii, Klinika Ginekologii Operacyjnej, Klinika Leczenia Niepłodności SPSK-3 - staż z ginekologii i położnictwa
Klinika Nefrologii Dziecięcej, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych SPSK-4 - staż z pediatrii i neonatologii
Klinika Psychiatrii Dorosłych SPSK-4 - staż z psychiatrii
Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu - staż z transfuzjologii klinicznej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Pododdział Poznań-Rataje, Zespoły "R" i "W' - staż z medycyny ratunkowej i medycyny katastrof
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii-SPSK-2 - staż z anestezjologii i intensywnej terapii
Wielkopolska Izba Lekarska - egzaminy z Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego